U gebruikt een oudere browserversie. Update naar de nieuwste versie van Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox of Microsoft Edge voor de beste site-ervaring.

image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml fb-white-10x14fb-10x14 ok-white-10x19ok-10x19 twitter-white-18x14twitter-18x14vk-white-16x11vk

E-learning maken is tegenwoordig hip. Van zakelijke universiteiten tot tutorials over make-up op Instagram, tegenwoordig lijkt het wel of iedereen iets wil helpen leren Maar hoe kunt u effectief e-learning maken? Een combinatie van fysiek en online, de blended learning aanpak. Als u niet weet waar u moet beginnen, krijgt u in dit artikel een holistische kijk op het ontwikkelingsproces van trainingsprogramma’s en beantwoorden we de vraag: hoe maak ik een e-learning training?

Kijk maar eens goed naar deze lijst van de beste werkgevers voor het buitenland en Nederland, en u zult merken dat die bedrijven een aantal dingen met elkaar gemeen hebben. Eén ervan is een kans voor de medewerkers om te groeien en zich te ontwikkelen, wat bijzonder inspirerend is. Anderzijds kan een gebrekkige training uw middelen enkel uitputten en de mensen afschrikken van het woord “training”.

Hieronder vindt u een stappenplan met de beste tips voor het maken van een e-learning programma om een doeltreffend trainingsprogramma voor uw bedrijf op te zetten, dat aansluit bij de behoeften van het bedrijf en dat de cursisten boeit. Dit maakt zelf e-learning maken een stuk gemakkelijker.

iSpring Suite

U kunt verschillende soorten boeiende e-learning materiaal maken met iSpring Suite.

Gratis proefversie Meer informatie

Step 1. Beginnen met e-learning ontwikkelen

Stel u voor dat de motor van uw persoonlijke auto piepende geluiden begint te maken. Moet u de banden laten draaien, de wielophanging vervangen, of alleen maar de olie wat bijvullen? U kunt al die dingen wel gaan doen, maar een diagnostische test laat u precies zien wat er gerepareerd moet worden, zonder dat u elk detail afzonderlijk na hoeft te gaan.

Op dezelfde manier kan het idee om een e-learning training voor medewerkers te organiseren overal in het bedrijf vandaan komen, van het hoofd van de sales afdeling, wiens team de KPI’s niet heeft gehaald, tot iemand die vindt dat er te veel vergaderingen zijn en dat er slecht met de werkuren wordt omgegaan. Voordat u dus begint met het schrijven van een script voor een nieuwe online cursus, is het een goed idee om een aantal vragen te stellen. Deze vragen zullen de basis vormen van wat men een analyse van de trainingsbehoeften noemt met betrekking tot e-learning.

Trainingsbehoeften

Alle verzoeken om e-learning training hebben ten minste één ding gemeen: zij vertegenwoordigen een verlangen naar verandering. In deze stap moet u nagaan wat de oorzaak is van de verschillen tussen de huidige situatie en het gewenste resultaat. Dit verschil wordt de behoefte genoemd. Door de behoeften te beoordelen voordat u overhaast actie onderneemt, vergroot u de kans op succes en verkleint u de kans op dure fouten bij uw e-learning.

Trainingsbehoeften definiëren

De kloof tussen de huidige situatie en het gewenste resultaat is de behoefte.

Genoeg informatie krijgen over de situatie waarin het bedrijf zich bevindt, de behoeften, en de gewenste resultaten is vooral goed mogelijk wanneer u interviews heeft met belanghebbenden en iedereen die belang heeft bij het succes van de e-learning training. Die mensen kunnen leidinggevenden, managers, potentiële deelnemers, of zelfs klanten zijn.

Er zijn boeken over hoe u de behoeften kunt bepalen, maar hieronder vindt u een korte lijst met vragen die u op weg helpen voor uw e-learning:

 • Is er echt behoefte aan training? Kan het gewenste resultaat voor de deelnemer op een andere, goedkopere of efficiëntere manier worden bereikt?
 • Waarom heeft de deelnemer training nodig? Hoe zal het de klant helpen?
 • Welk probleem wil uw klant oplossen met behulp van de e-learning training? Wat is het zinvolle effect ervan?
 • Wat zal er gebeuren zonder e-learning training?

Trainingsdoelen

Trainingsdoelen voor e-learning zijn belangrijke informatie die moet worden vastgelegd voordat u verder gaat, om twee redenen: a) u krijgt een duidelijk beeld van wat u probeert te bereiken en b) ze dienen als basis die zal worden gebruikt om de resultaten van het programma te meten nadat het is begonnen.

Trainingsdoelen met betrekking tot e-learning moeten specifiek en meetbaar zijn per deelnemer, en het is altijd beter om actieve werkwoorden te gebruiken. Bijvoorbeeld:

 • Om de efficiëntie van de werknemers met xyz% te verhogen
 • Om aan de veiligheidseisen op de werkplek te voldoen
 • Om KPI xyz% te bereiken

Doelgroep

Proberen een goed e-learning programma te maken voor iedereen is net zoiets als met een blinddoek gaan darten. U moet de training ontwikkelen om een bepaalde reden en voor een bepaalde doelgroep. Voordat u begint met het ontwikkelen van een e-learning training, moet u goed kijken naar de mensen die uw lerenden zijn.

 • Hoeveel lerenden zijn er?
 • Wie is deze deelnemer? Wat is hun functie? (Zijn het PZ’ers, managers, productiemedewerkers, enz.)
 • Wat zijn de kenmerken van de deelnemer? (Gemiddelde leeftijd, opleidingsniveau, leerstijlen, computervaardigheid, geografische ligging, enz.)
 • Zijn er lerenden met een handicap?
 • Hebben de lerenden een eerdere training gehad op dit gebied? Hoe vertrouwd zijn zij met het onderwerp?

Het zou ook zeer nuttig zijn om verder te gaan dan neutrale beschrijvingen van de klant door direct te praten met potentiële lerenden.

 • Welke onderwerpen zijn volgens hen het nuttigst voor hun werk?
 • Zijn er speciale verzoeken?
 • Wat is hun houding ten opzichte van leren voor de deelnemer? Zal iemand zich wellicht tegen de training verzetten? Zo ja, waarom?

Taakomgeving

Nu u er zeker van bent dat e-learning training de oplossing is voor de behoeften van uw bedrijf, en u weet wat uw doelstellingen zijn en wie uw lerenden zijn, is het tijd om het eens te worden over organisatorische vragen met betrekking tot e-learning. Ontdek en noteer in welke vorm uw klant het resultaat van u verwacht, en welk resultaat hij als volbracht beschouwt.

 • Wie is de persoon die de beslissing neemt qua e-learning?
 • Wie zijn de belanghebbenden? Wie weet er nog meer van het project af en kan u nuttige informatie verschaffen?
 • Zijn er voorkeuren voor het gebruik van bepaalde technologieën, hulpmiddelen, en leveringsmethoden voor de deelnemer?
 • Wat voor soort media moeten gebruikt worden (tekst, video, audio, of iets anders)?
 • In welke vorm verwacht de klant het uiteindelijke resultaat? Is het een SCORM pakket? Is het een PPT presentatie plus een script in Word?
 • Moet u daarnaast ook nog een handleiding voor de begeleider maken? Zijn er vervolgactiviteiten of -sessies nodig?
 • Wat zijn de deadlines voor het e-learning project?
 • Zijn er beperkingen of factoren die van invloed zijn op de manier waarop het resultaat zal worden bereikt?
 • Wie zal het e-learning programma uploaden naar een leerplatform en het beheren?
 • Wat is het budget voor het project?

Maakt u zich geen zorgen als u het gevoel hebt dat u te veel vragen stelt. Dat doet u niet; integendeel, het is zeer waarschijnlijk dat u bijkomende vragen zult moeten stellen naarmate het e-learning project vorm krijgt.

Stap 2. Ontwerp van een opzet van het programma

Nadat de e-learning analyse voltooid is, neemt u het materiaal, organiseert het in lessen, voegt een korte quiz toe aan het eind van elke les, en voila…uw e-learning is klaar. Grapje natuurlijk. De klanten verwachten meer dan een gedachteloze stapel tekst met willekeurige plaatjes.

Wat u nu moet doen is e-learning materiaal vinden dat aan de behoeften van leren voldoet, een geschikt formaat om het te verspreiden, en enkele gemakkelijk meetbare maatstaven waarmee u het verloop van het programma kunt volgen.

Leerdoelen

In tegenstelling tot trainingsdoelen die gericht zijn op zakelijke resultaten, zijn leerdoelen gericht op de lerende; ze beschrijven wat mensen moeten weten, kunnen doen, of voelen als resultaat van de e-learning training. Goede leerdoelen zijn meestal nauw verbonden met de resultaten van de lerenden op de werkvloer. “Als lerenden dit programma afronden, zullen ze in staat zijn om…

 • … de SPIN verkooptechniek leren te gebruiken
 • … geavanceerde Excel formules leren toe te passen voor marketinganalyse
 • … een aangename houding ten opzichte van de klanten te hebben
 • … zich zekerder te voelen bij onderhandelingen op topniveau.”

Aangezien training e-learning meestal uit meer dan één e-learning module of les bestaat moet u ook subdoelstellingen voor elk van die doelstellingen met betrekking tot leren opschrijven. Als het overkoepelende leerdoel is de medewerkers te leren hoe ze een popcornmachine moeten gebruiken, kunnen de subdoelstellingen zijn:

 • Voor les 1 – leren hoe de bedieningsschakelaars werken
 • Voor les 2 – leren hoe u de machine installeert en hem klaar maakt voor het werk
 • Voor les 3 – leren hoe u de machine met ingrediënten vult
 • Voor les 4 – leren hoe u de machine moet ontsmetten

Instructie tactieken

Dave Meier beschrijft een leercyclus van vier fasen in de Accelerated Learning Handbook. Deze fasen van leren zijn:

De vier fasen leercyclus

“Tenzij alle vier de componenten in de een of andere vorm aanwezig zijn, vindt er geen echt leren plaats.”

Dave Meier, de Accelerated Learning Handbook

 

Elke fase bij het leren vereist een goed doordachte strategie, omdat het falen van één fase waarschijnlijk zal leiden tot het falen van of slechte resultaten voor het hele e-learning programma.

1. Voorbereiding

Het doel van deze fase bij het leren is de belangstelling van de lerenden te wekken door hen de context te verschaffen, de relevantie van het materiaal uit te leggen, en doelen en verwachtingen te bepalen met betrekking tot e-learning. Ook zult u te maken krijgen met eventuele negatieve emoties die de lerenden misschien hebben.

Een over het hoofd geziene voorbereidingsfase van het leren leidt tot verveling, gebrek aan aandacht, en tot het mislukken van het e-learning programma.

2. Presentatie

De volgende fase met betrekking tot leren is het presenteren van trainingsmateriaal aan lerenden op een zinvolle en boeiende manier.

Eerst is er het grafisch ontwerp van uw e-learning; u moet bedenken hoe u de aandacht van de lerenden gaat krijgen met markeringen, lettertypes, en kleuren. De aandacht moet op het leren zijn. Vervolgens is er uitvoerig werk met het materiaal, zoals het presenteren van nieuwe woordenschat, het geven van uitgebreide voorbeelden bij elk nieuw idee, en het rekening houden met verschillende leerstijlen. Leren is namelijk voor iedere doelgroep anders.

Een slechte presentatie met betrekking tot e-learning kan worden herkend aan een lege uitdrukking op het gezicht van de lerenden: de ogen zien het wel, maar de hersenen snappen het niet. Van leren is dus feitelijk geen sprake.

3. Oefenen

De doeltreffendheid van het leren met e-learning komt in het gedrang wanneer lerenden niet genoeg tijd hebben om de nieuwe kennis en vaardigheden volledig te begrijpen. In deze fase moet u de mensen aanmoedigen om de leerstof niet alleen passief tot zich te nemen, maar ook om na te denken over de integratie ervan in hun dagelijks leven.

Dit bestaat uit, maar is niet beperkt tot, verschillende quizzen en interactieve praktische opdrachten die u kunt opnemen in uw e-learning om de doelgroep te helpen met leren. U moet de lerenden ook helpen de informatie te ordenen door mindmaps te maken en de belangrijkste punten qua leren op te schrijven; u moet hen op weg helpen met leren door analogieën en metaforen te bedenken en verhaallijnen uit te stippelen; en u moet de informatie helpen vasthouden door geheugensteuntjes te gebruiken en de belangrijkste punten te onderstrepen.

4. Uitvoering

Zonder directe toepassing zal veel van de pas verworven kennis en vaardigheden tijdens e-learning snel in rook opgaan. Hoe gaat u lerenden aanmoedigen om de nieuwe informatie tijdens het leren ook buiten de e-learning les te gebruiken? Maakt u hand-outs voor de training die ze kunnen afdrukken en in hun dagelijkse routine kunnen gebruiken? Geef lerenden een evaluatie en feedback van hun prestaties na de training? Of misschien zelfs een cursusreeks van microlessen organiseren na de training zelf om verder te leren, iets waardoor de informatie een grotere kans heeft om onthouden te worden?

“Wanneer herhaaldelijk op de pen wordt geklikt, verschijnt een serie van zes korte boodschappen op het scherm. De pen kan gebruikt worden om de deelnemers te herinneren aan specifieke technieken die ze tijdens de training geleerd hebben.” ~Sheila W. Furjanic, Laurie A. Trotman, Turning Training into Learning: How to Design and Deliver Programs That Get Results

Het gebruik van roterende berichtenpennen om het effect na de training te versterken

Roterende berichtenpennen voor deelnemers aan de cursus Time-Management voor verkopers.

Wat uw ideeën met betrekking tot leren ook zijn, u moet ze uitstippelen en een goed overzicht van het e-learning leerproces opstellen voordat u met de eigenlijke ontwikkeling van de training begint. Dit brengt ons natuurlijk bij het volgende punt.

Structuur

Met het model van de leercyclus in gedachten, moet u beslissen hoe u de informatie in de juiste volgorde wilt zetten en vervolgens een kader voor het e-learning programma creëren.

Stel u voor dat u een uitgebreid e-learning trainingsprogramma moet opstellen over het bedienen van nieuwe high-tech apparatuur. Hoe gaat u de informatie organiseren? Het eerste wat misschien in u opkomt is een reeks lessen te maken waarin alle onderdelen en alle kenmerken van de machine één voor één beschreven worden; dit idee is echter verkeerd.

Charles Reigeluth, een Amerikaanse onderwijs theoreticus, ontwikkelde iets dat uitwerking theorie heet. Volgens deze benadering moeten de modules van de trainingsprogramma’s in toenemende volgorde van complexiteit georganiseerd worden, zodat elke e-learning module voortborduurt op de voorafgaande.

In het geval van complexe machines, zou u kunnen beginnen met het leren van de eenvoudigste taak die de technici met de machine moeten uitvoeren. Bij het uitvoeren van deze eenvoudige taak zou de lerende vertrouwd raken met enkele van de belangrijkste functionele elementen. In de volgende lessen worden complexere scenario’s aangeleerd, totdat de lerenden in staat zijn het volledige scala van taken uit te voeren. Deze aanpak verschaft de lerenden kennis in de context van een echte praktische toepassing op het werk.

Houd dus deze drie principes in gedachten bij het ontwikkelen van een structuur voor een e-learning programma:

 • Van context naar materiaal
 • Van algemeen naar specifiek
 • Van eenvoudig naar complex

Met behulp van deze principes zult u in staat zijn een zinvolle context voor lerenden tot stand te brengen, zodat zij nieuwe kennis en vaardigheden die ze leren doeltreffend kunnen opnemen.

Als de algemene structuur van uw cursus e-learning klaar is en u een korte schets hebt van de onderwerpen die u wilt behandelen, bent u klaar om naar de volgende stap te gaan en het programma te vullen met materiaal.

Nu is uw eerste trainingsmodule klaar om gepubliceerd te worden. Maar hoe gaat u dat delen met uw lerenden? Een LMS is een perfecte oplossing om uw lesmateriaal te beheren. iSpring Learn is een goed voorbeeld van een eenvoudig te gebruiken LMS, dat ook helpt om alle resultaten van uw lerenden op één punt te krijgen. Probeer de 30-dagen gratis proefversie om te zien hoe het voor u werkt.

Stap 3. Ontwikkeling van het materiaal

E-learning materiaal kan verschillende vormen aannemen: lezingen, e-books, videolessen, realistische simulaties, interactieve evaluaties die meer op spelletjes lijken, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Goede e-learning bevat zo veel mogelijk soorten activiteiten om de aandacht van de lerenden vast te houden en verschillende leerstijlen aan te spreken.

iSpring Suite is een gebruiksvriendelijk authoring tool voor het maken van interactieve cursussen. Met deze tool kunnen ook quizzen, dialoogsimulaties en interacties gemaakt worden, die goed zijn om de aandacht van de lerenden te trekken. Neem nu een gratis proefversie van iSpring Suite voor 14 dagen om uw lesmateriaal nog boeiender te maken.

Training Module

U heeft al een programmastructuur, maar u zult ook materiaal moeten organiseren en presenteren binnen elke e-learning module. Hieronder vindt u een eenvoudige maar doeltreffende modulestructuur:

 • Geef een algemeen overzicht
 • Geef details
 • Voeg concrete voorbeelden uit de praktijk toe
 • Maak een samenvatting van wat er geleerd is

Voor elke module of les, of hoe u elk zelfstandig programmaonderdeel ook wilt noemen, is een plan nodig. Het e-learning plan zal een duidelijke focus op het onderwerp van elke module geven, u helpen om geschikte leeractiviteiten te kiezen, en u in staat stellen om er zeker van te zijn dat het materiaal past in de tijdskaders die voor elke sessie zijn vastgesteld. Bijvoorbeeld, hieronder ziet u een schema van een cursus over telefonische onderhandelingen voor verkopers:

DuurActiviteitSteun/referentie
5 minCursus inleiding

 • Introduceer de cursusleider.
 • Leg de relevantie van het materiaal en het doel ervan uit
 • Stel doelen voor de les
 • Geef een overzicht
Dia’s 1-4
10 minPraktische oefening als opwarming:

 • Luister naar een opname
 • Wat is er volgens u goed gegaan
 • Wat kan er beter
Voorbeeld van een cold call naar een klant (geluidsopname).

Dia’s 5-7

22 minLezingen over de stappen van het verkoopproces en de technieken:

 • L1: Contact tot stand brengen
 • L2: Behoeften bepalen
 • L3: Presentatie
 • L4: Omgaan met tegenstanders
 • L5: De deal sluiten
 • L6: Hoe praat ik over geld?
Audio-opnames van echte telefoongesprekken.

Een blokschema van het proces dat door lerenden kan worden afgedrukt.

8 minControleren op inzichtTest
15 minPraktische opdrachtDialoogsimulatie
2 minSluiting 

Kies de juiste authoring tool

De uitwerking van de daadwerkelijke presentaties, van het hand-out materiaal en van de e-learning trainingsactiviteiten vormt de kern van elk trainingsprogramma. Maar als u de vorige stappen gedaan hebt – zeker weten wie uw lerenden zijn, wat u hen moet leren, en waarom – is het ontwikkelen van trainingsmateriaal slechts een kwestie van techniek.

Afhankelijk van uw doelstellingen kunt u zelf e-cursussen ontwikkelen, of hulp vragen van ontwerpers, videobewerkers, en voice-over artiesten. Maar zelfs als u het zich kunt veroorloven om een volledig team van professionals op verschillende gebieden in te huren voor uw cursus e-learning, raden wij u toch aan om een praktische kennis te hebben van de meest populaire authoring tools.

ToolGebruikssituatie
iSpring Suite
 • U heeft een deadline
 • U ontwikkelt zelf cursussen
 • U heeft materiaal nodig dat klaar is voor mobiele apparaten
Adobe Captivate
 • U wilt geavanceerde authoring functies gebruiken
 • U moet responsive e-learning materiaal maken voor elk soort apparaat
Articulate 360
 • U ontwikkelt cursussen als onderaannemer of u hebt een grote trainingsafdeling
Lectora
 • U moet nauw samenwerken met uw team
 • U wilt geavanceerde authoring functies gebruiken
Camtasia
 • U heeft vooral videomateriaal nodig

Werken met SMEs

Subject matter experts (Deskundigen op dit gebied), of SMEs, zijn de meest waardevolle bron van informatie. Zij leveren uniek materiaal, bekijken en corrigeren het materiaal van het programma, en brengen zo nodig bewerkingen aan.

Er zijn twee benaderingen om met SMEs om te gaan: informeel en formeel.

Als u interne trainingen geeft en advies nodig hebt van interne deskundigen, kan de informele aanpak goed werken; u vraagt gewoon eens rond bij uw collega’s die genoeg ervaring hebben, en probeert iemand te vinden die zou kunnen helpen met het voorbereiden van het materiaal. Als u geluk hebt, helpt uw SME u bij het ontwerpen van de grote lijnen van het trainingsprogramma, bekijkt hij het ontworpen materiaal, of creëert hij zelf een deel van het programma.

Aan de andere kant hebben de meest ervaren deskundigen het gewoonlijk erg druk, zodat zij misschien niet blij zijn met de extra werklast. In dat geval moet u steun krijgen van de leidinggevenden die met de training begonnen zijn; zij kunnen de SMEs overhalen mee te werken door de prioriteiten van hun huidige taken te herzien of een beloning voor deelname aan te bieden.

In sommige gevallen zult u een beroep moeten doen op SMEs van buiten de onderneming. Bijvoorbeeld wanneer u een programma moet maken op nieuwe software, maar niemand in uw bedrijf heeft die software ooit gebruikt. In deze situatie hebt u een formele aanpak nodig en een contract waarin u alle afspraken vastlegt: wat voor soort betrokkenheid u van de SME verwacht, wat u precies wilt dat hij doet, wat de deadlines zijn, en wat de vergoeding is.

Ten slotte

Nu u het artikel gelezen hebt, zou u de indruk kunnen krijgen dat het maken van e-learning trainingsprogramma’s een lineaire reeks stappen is. Dat klopt niet helemaal. Hoewel deze volgorde als leidraad kan worden gebruikt, kunt u het model gerust aanpassen aan uw eigen project: het komt de training alleen ten goede als u de hoofdlijnen onthoudt en toch rekening blijft houden met nieuwe informatie of situaties.

Om een trainingsprogramma te maken moet u veel informatie verzamelen, onderzoek doen, beslissingen nemen, plannen, en samenwerken. Maar zoals een lange reis begint met de eerste stap, zo begint een geslaagde voorbereiding van een training met de eerste vraag: Waarom? Vind het antwoord, en de rest gaat vanzelf.

Dat was het! Wat is voor u de grootste uitdaging bij e-learning maken? Is dit het zelf maken van uw e-learning of kiest gaat u voor e-learning laten maken? Deel uw ervaring in de reacties hieronder!

Om te testen hoe u in de praktijk e-learning materiaal maakt, kunt u het beste gratis proefversies van de tools gebruiken.

iSpring Learn is een perfect LMS om e-learning cursussen en de resultaten daarvan te beheren. Probeer een proefversie van 30 dagen van iSpring Learn, helemaal gratis.

iSpring Suite helpt u met het maken van een cursus en quiz in uw project. Er is ook een gratis proefversie die 14 dagen geldig is.

iSpring Suite

Snelle cursus authoring toolkit

Maak in recordtijd online cursussen en assessments

Snelle cursus authoring toolkit

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

iSpring Suite
Tips voor e-learning maken met iSpring Suite
Gratis Proberen