U gebruikt een oudere browserversie. Update naar de nieuwste versie van Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox of Microsoft Edge voor de beste site-ervaring.

image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml fb-white-10x14fb-10x14 ok-white-10x19ok-10x19 twitter-white-18x14twitter-18x14vk-white-16x11vk

Het concept 360 graden feedback is steeds populairder aan het worden op de werkvloer. De tijd waarin alleen de leidinggevende van een werknemer rapporteerde over de prestaties en groeipotentieel van zijn ondergeschikte tijdens een betrekkelijk formeel, star beoordelingsgesprek is voorbij. Veel bedrijven zien nu de waarde in van all-round feedback voor de ontwikkeling van hun werknemers. Zeker als we de voordelen voor de bedrijfsresultaten opwegen tegen de nadelen (in dit geval van feedback eigenlijk enkel extra kosten). Veel bedrijven zijn begonnen een werkomgeving te scheppen waarin veel feedback wordt gegeven, om de prestaties van de werknemers te beoordelen en te verbeteren en een sterk, solidair team op te bouwen. Niet een enkel beoordelingsgesprek, maar feedback vanuit alle kanten.

Dus als u het functioneren van werknemers vanuit verschillende invalshoeken wilt bekijken in plaats van het traditionele beoordelingsgesprek, overweeg dan het gebruik van een 360 graden evaluatie assessment om uw medewerkers feedback te geven. In dit artikel leest u hoe iSpring u kan helpen een uitgebreid, betrouwbaar beeld te krijgen van de leiderschapsprestaties en werknemersprestaties in uw bedrijf en beantwoorden we de vraag: wat is 360 graden feedback en welke definitie gebruiken we?

Wat is de betekenis van 360 graden feedback?

De 360 graden feedback methode, ook wel 360 graden beoordeling en 360 graden prestatiebeoordeling genoemd, is een methode om de prestaties van werknemers te beoordelen aan de hand van feedback van hun ondergeschikten, collega’s, leidinggevenden, en zelfevaluatie. Het werkt als een enquête die zich richt op de perceptie die medewerkers van elkaars soft skills en communicatiestijlen hebben, en het helpt bij het beoordelen van en geven van feedback op samenwerken, cultuur, leiderschap, en meer.

Een 360 graden feedback formulier bestaat uit stellingen die de deelnemers vragen de competentie van een persoon te evalueren volgens een gekozen beoordelingsschaal. Hier ziet een beoordelingsformulier 360 graden feedback formulier voorbeeld voor uw werknemers:

Voorbeeld van een 360 graden feedback enquête

iSpring Learn LMS

Profiteer van een uitgebreid LMS voor effectieve en eenvoudige implementatie van 360 graden feedback beoordeling voor uw werknemers.

Gratis proefversie Meer informatie

Voordelen van 360 graden feedback beoordeling

Beoordeling van competenties. U kunt precies beoordelen hoe werknemers hun beroepscompetenties in daadwerkelijke werksituaties uitvoeren.

Verhoogde geloofwaardigheid. U krijgt feedback en uitleg van verschillende werknemers, wat de geloofwaardigheid van de beoordeling verhoogt.

Reality check. U kunt de zelfbeoordeling van de werknemer vergelijken met de opvattingen en feedback van anderen. Deze feedback helpt ook om tegenstrijdigheden op te sporen tussen de intenties van een manager en de percepties van de werknemer.

Verscheidenheid aan meningen. 360 graden feedback kan verschillende standpunten van werknemers bevatten die allemaal bijdragen tot een gemiddelde score.

Meer zelfbewustzijn. Werknemers kunnen hun eigen beoordeling vergelijken met de feedback en beoordelingen van anderen en ontdekken wat zij kunnen verbeteren.

Als 85% van de Fortune 500 bedrijven 360 graden feedback gebruikt voor hun werknemers, is dat geen gegronde reden om het in uw organisatie te proberen?

Waarom hebt u een 360 graden feedback beoordeling nodig?

360 graden feedback kan een oplossing bieden voor een hele reeks problemen van de HR/L&D-afdeling. Het kan helpen op de volgende gebieden:

 • De soft skills van teamleden en werknemers beoordelen
 • Werknemers met een aanzienlijk potentieel bepalen
 • Werknemers anonieme feedback geven over hun werkprestaties
 • Nagaan wie welke training nodig heeft
 • De leiderschapscompetenties van managers beoordelen
 • Het moreel van het team peilen

Voor teamleiders en afdelingshoofden kunnen de resultaten van een 360 graden feedback beoordeling tips geven over moeilijk te peilen aspecten van hun teams. Specifiek stellen zij de leidinggevende in staat om:

 • Bepalen welke medewerkers beter of slechter geschikt is voor een bepaalde functie
 • Zelfvertrouwen nagaan
 • Ervoor zorgen dat de indrukken van de mensen over een bepaalde werknemer allemaal met elkaar overeenkomen
 • Zie hoe dit team er uitziet, zeker in vergelijking met de andere teams
 • De sterke en zwakke punten van een team beoordelen

Jack Zenger, een gerenommeerd deskundige op het gebied van advies op het gebied van leidinggevende ontwikkeling, zegt, “Feedback, wanneer die op een positieve, constructieve manier wordt gegeven met als enige bedoeling te helpen, is een uiterst waardevol geschenk.” Het is belangrijk erop te wijzen dat 360 graden feedback een instrument is dat alleen bruikbaar is voor werknemer- en teamontwikkeling – niet om ergens te compenseren of als reden om iemand te ontslaan. Laten we, met dat in gedachten, eens kijken naar het proces van het stap voor stap opzetten van een 360 graden feedback beoordeling.

Hoe kunt u een aanzet voor 360 graden feedback maken?

U gaat voor het eerst 360 graden feedback maken. Waar moet u dan aan denken? Voor een succesvolle implementatie van een 360 graden beoordeling moet u het als een project beschouwen en het van begin tot eind begeleiden. Volg deze zeven stappen om het gemakkelijk te beheren en meer uit de beoordelingsresultaten en feedback te halen.

Stap 1. Begin met het voorbereidende werk

Enige voorbereiding is van essentieel belang om de feedback-enquête op de juiste manier op te zetten. Hier zijn de belangrijkste punten waarmee u rekening moet houden, aan de hand van belangrijke vragen op een vragenlijst die u zichzelf moet stellen. Hoe komt u uiteindelijk aan de beste 360 graden feedback vragen?

Bepaal de doelstellingen

Waarom moet ik een 360 graden beoordeling laten uitvoeren in plaats van een traditioneel beoordelingsgesprek? Wie zal er beoordeeld worden met deze feedback? Uw doelstellingen voor de feedback kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • We hebben dit nodig om feedback te verzamelen over potentiële leidinggevenden, om in de toekomst weloverwogen beslissingen te kunnen nemen om zo onze bedrijfsdoelen te realiseren.
 • Wij willen de gegevens samenvoegen om persoonlijke ontwikkelingsplannen op te stellen naar aanleiding van de feedback.
 • Wij hebben deze beoordeling nodig om de werknemers te laten zien waar zij staan en een kijkje van buitenaf te laten nemen.

360 graden feedback is ontstaan als een manier om het management en het leiderschap van een bedrijf te beoordelen. Na verloop van tijd is het echter een sterke ontwikkelingstool geworden voor mensen die geen leidinggevende functie hebben. Het is een geschikt evaluatiemiddel voor werknemers op elk niveau en er kunnen verschillende onderwerpen besproken worden. De 360 graden feedback gaat meer over algemeen presteren dan specifiek leiderschap.

De uitvoering plannen

Gaat u de evaluatie intern uitvoeren, of zoekt u een geschikte dienstverlener voor het verzamelen van feedback? Het voordeel van het intern uitvoeren van de evaluatie is dat u ze kunt aanpassen aan de behoeften van uw bedrijf en kunt besparen op externe diensten.

Overweeg tevens of het een online of een offline beoordeling moet worden. Online enquêtes zijn gemakkelijker in te vullen, en ze bieden meer rapportagemogelijkheden. Een 360 graden feedback evaluatie online uitvoeren is een betrouwbare manier om te ontkomen aan de extra werklast die zich over meerdere maanden kan uitspreiden.

Garandeer de vertrouwelijkheid

Wie heeft toegang tot de resultaten van het team en wie kan de feedback inzien? Het is een algemeen aanvaarde gewoonte dat slechts één persoon (de organisator) toegang heeft tot het beoordelingsrapport. De basisregel is dat de beoordeelde persoon niet kan zien wie hem een bepaalde score of feedback heeft gegeven. Dit zorgt voor een vriendelijke sfeer binnen het team en voorkomt mogelijke onderlinge conflicten.

Stap 2. Ontwikkel een competentiemodel

Een competentiemodel is een model aan de hand waarvan de betrokkenen de competenties van een persoon op de werkplek kunnen beoordelen. U moet een lijst van deze competenties opstellen die specifiek is voor wat u over uw team wilt evalueren. De competenties zullen per functie, team, of zelfs bedrijf verschillen; een competentie kan een belangrijk kenmerk zijn in bedrijf A, maar minder belangrijk in bedrijf B. Uw vragenlijst om feedback te krijgen moet dus wel constant aangepast worden.

HR competenties om 360 graden feedback te geven

Het ingewikkelde is de echte indicatoren van topprestaties te kiezen die voor het succes van uw bedrijf van belang zijn. Ga na welke kwaliteiten u belangrijk vindt voor een bepaalde functie en rol zodat u weet waar u feedback over moet krijgen. Het is belangrijk dat u deze keuze baseert op onderzoek of empirisch bewijs, niet op veronderstellingen of een onderbuikgevoel.

Stap 3. Kies de beoordelingsschaal en maak items aan

Om een specifieke competentie te beoordelen, hebben respondenten een beoordelingsschaal en een lijst met stellingen (items) voor feedback nodig die kunnen worden gecontroleerd. We kunnen bijvoorbeeld schrijven “Jan gaat rustig om met opbouwende kritiek”, en dan beoordelaars vragen om het te beoordelen op een schaal van Zelden tot Zeer vaak; ook een Weet niet-optie.

Hieronder vindt u een 360 graden feedback voorbeeld van punten die nuttig kunnen zijn bij de beoordeling team prestaties.

Evaluatie van teamvaardigheden met behulp van 360 graden feedback

Het opstellen van een goed doordachte enquête zal gemakkelijker gaan als u de volgende tips voor de feedback in overweging neemt.

Stem het aantal vragen op elkaar af

Als uw enquête te lang is, kunnen de beoordelaars er geen zin meer in hebben, wat de kwaliteit van de antwoorden en de feedback kan beïnvloeden. Naar onze mening is het aantal stellingen op een beoordeling bij voorkeur niet meer dan vijftig items.

Maak het gemakkelijk te lezen

Maak duidelijke uitspraken, zodat de beoordelaars niet twee keer hoeven na te denken en de betekenis van elke zin in twijfel hoeven te trekken voordat ze feedback geven. Een gemakkelijk te lezen format is altijd beter.

Zeg nooit nooit

Zeg ook nooit altijd. Wij zouden graag zeggen dat wij nooit boos worden of dat wij altijd op tijd zijn, maar dat is niet helemaal waar voor iedereen. Als we zoiets doen is de kans kleiner dat werknemers feedback invullen.

Voeg de Weet ik niet optie toe

Beoordelaars kunnen nog steeds gefrustreerd raken wanneer zij met een bepaalde vraag geconfronteerd worden. Geef hen wat ruimte en geef de mogelijkheid om het niet te weten. Dit helpt ongewild foute feedback te voorkomen. En zorgt ervoor dat de 360 graden feedback geen verkeerde analyse geeft.

Hussel de vragen door elkaar

Als de feedback stellingen op een vragenlijst te voorspelbaar zijn en kennelijk alleen maar positief of negatief, kunnen beoordelaars op de automatische piloot feedback gaan geven. Hussel de feedback uitspraken door elkaar, zodat het even duurt om de dingen te verwerken en vermeden wordt dat er blindelings een verwacht antwoord wordt gegeven als feedback.

Zorg voor dubbele verklaringen

Terugkerende antwoorden helpen om tegenstrijdigheden in feedback en niet oprechte feedback op te sporen. Zo kunt u de geloofwaardigheid van de enquête en de kwaliteit van de feedback vergroten.

Stap 4. Kies de deelnemers

U moet beoordelaars kiezen uit de leidinggevenden, collega’s en ondergeschikten van de werknemer, en de werknemer ook om een eigen beoordeling en feedback vragen. De beoordelaars moeten samen met de beoordeelde persoon aan taken werken en rechtstreeks met hen communiceren. Om de antwoorden en feedback geloofwaardig te maken, kunnen alleen die werknemers die al minstens zes maanden met elkaar samenwerken, elkaar beoordelen en beoordeeld worden.

Let op: Het aanbevolen aantal ondervraagden dat een feedback vragenlijst ontvangt kan verschillen, maar de gangbare praktijk is om ongeveer een twaalftal feedback beoordelaars uit te nodigen.

Stap 5. Activiteiten houden mensen te bereiken

Een 360 graden beoordeling is een complex project, en talent deskundigen moeten de waarde ervan aan het personeel meedelen en de nodige begeleiding geven nadat de feedback is gegeven. De volgende stap is het organiseren van een bespreking om het personeel gerust te stellen dat zij niet in gevaar worden gebracht en dat zij hun gedachten open en anoniem kunnen delen. Moedig hen ook aan om beoordelingen en feedback niet te overdrijven om elkaar beter of slechter te doen lijken.

Let op: Nadat de beoordeling heeft plaatsgevonden, moet u de werknemers die beoordeeld zijn, trainen in hoe zij hun resultaten en feedback moeten interpreteren en er ten volle van kunnen profiteren.

Stap 6. Start uw 360 graden beoordeling online

Traditionele 360-graden feedbackbeoordelingen brachten vaak veel papierwerk met zich mee en waren behoorlijk rommelig. Ze online verplaatsen is een game-changer geweest in de trainings- en ontwikkelingsindustrie. Bovendien zijn 360 graden feedback activiteiten nu geïntegreerd in sommige tracking- en managementsystemen voor trainingen, zodat u werknemer trainingen en functioneringsgesprekken op één plaats kunt hebben.

Naast de gave trainingsfuncties heeft iSpring Learn bijvoorbeeld een LMS met een “360 graden beoordelingsmodule voor prestaties”. Hiermee kunt u snel en gemakkelijk meervoudige beoordelingen uitvoeren. Maak gewoon een enquête met de ingebouwde competentie bouwer en wijs ze online toe aan werknemers. Het systeem verzamelt alle gegevens en maakt gedetailleerde LMS-rapporten. Download de 30-dagen gratis proefversie van iSpring Learn om al deze functies zelf te testen. Daarnaast is het ook nog eens in het Nederlands beschikbaar, wat betekent dat het opstellen van feedback enquêtes nog gemakkelijker is.

Waarom een 360 graden functioneringsgesprek in iSpring Learn?

 • Profiteer van flexibiliteit. U kunt de beoordeling afstemmen op de behoeften van uw bedrijf en elk competentiemodel gebruiken dat bij uw doel past.
 • Specificaties opstellen. U kunt voor elke functie of afdeling een apart competentiemodel maken en u richten op de belangrijkste competenties in iedere situatie.
 • Behoud de anonimiteit. Werknemers kunnen niet zien wie hun werk heeft beoordeeld en bepaalde feedback heeft gegeven. De resultaten van de enquête zijn alleen beschikbaar voor LMS-beheerders.
 • Automatiseer alles. Maak een beoordelingsschaal en stellingen, wijs deze enquête als opdracht toe aan uw personeel, en ontvang de resultaten, allemaal zonder vertraging.
 • Bekijk heldere rapporten. Gedetailleerde rapporten over de prestaties van elke werknemer en van het team zullen helpen bij het opstellen van individuele ontwikkelingsplannen.
 • Doe het allemaal zonder uit te besteden. Nu kunt u uw bedrijfstrainingen en prestatiebeoordelingen binnen één enkel leerplatform beheren.

Bekijk deze video om te leren hoe u een 360 graden prestatiebeoordeling kunt starten in iSpring Learn:

Met iSpring Learn kunt u de resultaten van elke werknemer zien als sterke punten en groeipotentieel op een competentie radardiagram. Het systeem maakt deze interactieve radardiagrammen automatisch op basis van de gegeven feedback.

Een competentieradar laat het verschil zien tussen de eigen beoordeling en de mening en feedback van anderen. Een diagram geeft de score van de zelfbeoordeling aan, of de score van het management, de collega’s, of de directe verslagen, allemaal in verschillende kleuren.

iSpring Learn competentie radarkaart

Een competentieradar diagram geeft alle scores weer die door elke groep beoordelaars over alle

competenties gegeven zijn. De hoogste scores staan dichter bij het buitenste deel van de diagram.

Competentieradar diagrammen in iSpring Learn geven overzichtelijk de competenties aan die verbeterd moeten worden bij het communiceren met een bepaalde groep collega’s. Het gebruik van de grafiek als referentie kan nuttig zijn voor een werknemer – en u kunt het voor hen printen vanuit iSpring Learn of delen als een PDF.

Stap 7. Denk na over de resultaten

Laat deze stap niet achterwege en onderschat deze ook niet. Zelfs wanneer de implementatie voltooid is, moet uw professionele talententeam de beoordelingsresultaten en feedback hierop tijdens individuele sessies nabespreken en aangepaste aanbevelingen voor werknemers opstellen. In sommige bedrijven bespreken de teams de anonieme beoordelingsresultaten en feedback samen, om zo na te denken over de groepsprestaties.

Wat is de volgende stap

Op basis van de feedback resultaten kunt u nu ontwikkelingsstrategieën voor de werknemers uitstippelen. De te verwachten gedragsverandering naar aanleiding van feedback is veel aannemelijker wanneer deze gepaard gaat met training, dus is het de moeite waard om ook soft skills training in het actieplan op te nemen. Om deze in kaart te brengen, evalueert u uw trainingsbehoeften en stemt u ze vervolgens af op de doelstellingen die u in de 360 graden feedback nastreeft. Een goede training in soft skills zal de zelfontwikkeling van de werknemer bevorderen en zorgen voor verbetering op de gebieden waar groei nodig is.

De conclusie

360 graden feedback is een complete manier om de competenties van uw werknemers op de werkplek vanuit verschillende perspectieven te beoordelen. Nu kunt u het uitvoeren in uw iSpring Learn account; plan de enquête, en de 360 graden Prestatiebeoordeling van iSpring zorgt voor de rest. Vraag nu een 30-dagen gratis proefversie aan en zie hoe het u kan helpen bij het opzetten van 360 graden feedback.

iSpring Learn

Snel LMS

voor uw bedrijfskritische projecten

Snel LMS voor uw bedrijfskritische projecten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

iSpring Learn
Het beste LMS voor effectieve 360 graden feedback
Gratis Proberen